Defence Media, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 11:35, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE MEDIA, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Media, Sweden
Official blazon
Swedish

I fält av silver ett avslitet blått tupphuvud med kam, tunga och slör röda och blå näbb. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Media, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Unfortunately we have no information on the meaning or origin of these arms yet.

If you have any information on the origin or meaning of these arms, or have additional images that you want to share, please mail us your information !Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.