HMD Spårö, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMD SPÅRÖ, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMD Spårö, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält den uppskjutande övre delen av Spårö båk av silver.

(Azure, issuant the upper part of the Spårö beacon argent)

Origin/meaning

The Coat of arms show the Main feature of the namegiving Island. The Ship was a Coastal Minesweeper in Service 1958-1985.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.