HMS Altair, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS ALTAIR, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Altair, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält en från ovansida sedd ginbalkvis ställd falk av silver, på nacken en stjärna av guld.

(Azure, a from the upper side seen flying falcon bendwise sinister argent, on the neck charged with a mullet or.)

Origin/meaning

The Ship was a Torpedo-Boat in service 1957-1977.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.