HMS Arkö, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS ARKÖ, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Arkö, Swedish Navy

Official blazon

Fält vågskuredelat av silver, vari två stolpvis ordnade, bjälkvis ställda blå ålar, och av blått vari två stolpvis ornade, bjälkvis ställda, sinistervända ålar av silver.

(Per fess wavy argent charged with two eels naiant in pale azure and azure charged with two sinister turned eels naiant in pale argent)

Origin/meaning

The Ship was a Minesweeper in service 1958-1995.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.