HMS Belos, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS BELOS, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Belos, Swedish Navy

Official blazon

Fält genom en vågskura delad i guld och blått, i övre fältet en störtad blå spets belagd med en treudd av guld.

Origin/meaning

Symbolises the role as a Submarine Rescue Ship.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.