HMS Gävle, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

HMS GÄVLE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Gävle, Swedish Navy
Official blazon
Swedish I blått fält Gävles vapenbild, en av vågskuror bildad bjälke av silver, åtföljd ovanför av två bjälkvis ställda ankaren och nedanför av ett ankare allt av guld

.

English blazon wanted

Origin/meaning

Symbolises the Coat of Arms of the Namegiving City.


Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.


Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,039
  • of which images : 1,869

Other heraldry:


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site