HMS Gävle, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Revision as of 11:34, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search

Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,039
  • of which images : 1,869

Other heraldry:

HMS GÄVLE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Gävle, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I blått fält Gävles vapenbild, en av vågskuror bildad bjälke av silver, åtföljd ovanför av två bjälkvis ställda ankaren och nedanför av ett ankare allt av guld|-

English Gävle, Swedish Navy No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Symbolises the Coat of Arms of the Namegiving City.


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.