HMS Gladan, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS GLADAN, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Gladan, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält en fläkt glada av silver med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona.

Origin/meaning


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Försvarsmakten Reglemente Parad 2: Flaggor, fälttecken & heraldik