HMS Iggö, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS IGGÖ, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Iggö, Swedish Navy

Official blazon

Fält vågskuredelat av silver, vari en blå sill, och av blått, vari en sinistervänd sill av silver.

(Per fess wavy argent charged with a herring azure and azure charged with a sinister turned herring argent)

Origin/meaning

The Ship was a Minesweeper in Service 1961-1986.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.