HMS Tirfing, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS TIRFING, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Tirfing, Swedish Navy

Official blazon

I svart tre stolpvis ställda svärd med klingor av silver och fästen av guld.

Origin/meaning

Tirfing was the name of a mystical Sword with magical powers. To balance the composition the Sword has been made three.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.