HMS Tirfing, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

I svart tre stolpvis ställda svärd med klingor av silver och fästen av guld.

Origin/meaning

Tirfing was the name of a mystical Sword with magical powers. To balance the composition the Sword has been made three.

Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.