HMS Ystad, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Revision as of 14:13, 2 August 2020 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "{{media}} Literature: " to "{{media}} Literature: [[Category:")

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS YSTAD, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Ystad, Swedish Navy

Official blazon

I ett med röda rosor bestrött fält av guld Ystads vapenbild, ett upprest, krönt, blått lejon med röd krona och beväring.

Origin/meaning

Shows the Coat of Arms of the City of Ystad. The Namesake of the Ship.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop


Literature:

[[Category: