Herrestad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HERRESTAD

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Malmöhus län
Additions : 1952 Baldringe, Borrie, Bromma, Hedeskoga, Högestad, Stora Herrestad, Stora Köpinge, Sövestad, Öja
Incorporated into : 1970 Ystad

Arms (crest) of Herrestad

Official blason
I blått fält en fyrkantsharv med två vertikala och tre horisontella stockar, de senare med vardera fyra pinnar, samt däröver en krona, allt av guld.

Origin/meaning

The arms were adopted in 1958, but never officially granted.

The arms are based on the seal of the area from 1524 and show a canting harrow (herv, from the older name Hervestad), which is also a symbol for the agricultural character of the municipality. The origin of the crown is not known.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Andersson, 1994

Sweden.jpg