Mariestad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MARIESTAD

Province (Landskap): Västergötland
County (Län): Västra Götalands län
Additions : 1952 Leksberg; 1971 Hasslerör (1952 Färed, Hassle-Berga-Enåsa, Torsö), Lugnås (1952 Bredsäter, Björsäter), Lyrestad, Ullervad (1952 Ek, Ekby, Låstad, Odensåker, Tidavad, Utby)

Mariestad kommunvapen

Official blazon

I fält av guld en av vågskuror bildad, sänkt blå ginbalk och däröver en uppstigande röd tjur.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1934.

The arms are based on the seal of the town from 1583. The meaning of the bull and river is not clear.

Arms of Mariestad

The arms as shown by Liljeblad, 1878
Arms of Mariestad

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Nevéus and de Waern, 1992

Sweden.jpg