Military Region Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region Center, Sweden

Official blazon

Vapen: I fält av guld ett blått riksäpple och däröver en blå ginstam belagd med tre bjälkvis ställda öppna kronor av guld. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018