Military Region North, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION NORTH, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region North, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I blått fält en ren av silver med röd beväring, därest sådan ska förekomma, och en sexuddig stjärna i övre sinister hörn. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Region North, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Reindeer and Star symbolises the Northern Area of responsibility.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018