Military Region South, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION SOUTH, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region South, Sweden

Official blazon

Vapen: I blått fält en lindorm av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018