SWEDEC - Defence Forces Ammunitions and Mine Clearance Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SWEDEC - DEFENCE FORCES AMMUNITIONS AND MINE CLEARANCE CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the SWEDEC - Defence Forces Ammunitions and Mine Clearance Center, Sweden

Official blazon

I fält av guld en svart lågande granat. från vilken fyra röda blixtar utgår, och däröver en blå ginstam belagd med tre bjälkvis ställda öppna kronor.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms - Defence Forces Ammunitions and Mine Clearance Center, Sweden mail us !

SWEDEC Colour

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Riksarkivet Website https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2010. Guidon from Mat och Dryck smakprov ur arkivet - Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2013.