Småland Brigade, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SMÅLAND BRIGADE, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the Småland Brigade, Swedish Army

Official blazon

I fält av guld brigadens vapen, ett balkvis ställt rött armborst med svart båge och pil, i övre vänstra och nedre högra hörnet åtföljt av en röd ros.
Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.

Origin/meaning

The Brigade used a older version of the Provincial Arms of Småland.

Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Brigade Colour from Christian Barunstein: Svenska arméförband under 1900-talet.