Special Communications Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

Vapen: I fält av silver en störtad och två korsade och störtade blixtar, allt rött och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Origin/meaning

The chief is from the Arms of the Special Forces. The Lightning flashes symbolises signal Communications.


Rate these arms / rate this page :

0.00
      (0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on  

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)


Literature:Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017