Special Parachute Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SPECIAL PARACHUTE UNIT, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Special Parachute Unit, Sweden

Official blazon

Vapen: I fält av silver en röd fallskärm med fem linor och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Origin/meaning

The chief is from the Arms of the Special Forces. The Parachute is symbol of the Parachute role.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017.