Sundbyberg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SUNDBYBERG

Province (Landskap): Uppland
County (Län): Stockholms län
Additions : 1949 Spånga (partly, Duvbo township)

Sundbyberg kommunvapen

Official blazon

I silversköld en röd bjälke belagd med en åska av samma metall åtföljd av trenne röda kugghjul två över och ett under.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1928. The Thunderbolt symbolises the Electrical Industry and the Cog Wheels symbolises the Mechanical Industry.


Arms of Sundbyberg

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, 1992