The Artillery Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE ARTILLERY REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 2000
Garrison : Boden


Coat of arms (crest) of the The Artillery Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld ställda två över en. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta.


The State Archives delivered the Modell Drawing on 6 May 2002|-

English Artillery Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Since 2000 all Swedish Artillery are united into one Regiment. This is indicated by the use of the lesser State Coat of Arms with Artillery insignia.

Regimental Standard


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg