The Headquarters, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE HEADQUARTERS, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the The Headquarters, Sweden

Official blazon

I blått fält ett stolpvis ställt svärd av guld. Skölden lagd över två korslagda med blå öppna kronor ställda i grupper om två och en.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Headquarters, Sweden mail us !

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.