The Muskö Naval Dockyard, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Revision as of 11:10, 22 September 2018 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "{{se-mil}}" to "{{se}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE MUSKÖ NAVAL DOCKYARD, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the The Muskö Naval Dockyard, Swedish Navy

Official blazon

I fält av guld ett ankare med tross, överlagt två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt i rött, samt därunder en svart stam, belagd med en trebladig propeller av guld.

(Or, an anchor cabled surmounting two gunbarrels of older pattern in saltire, all gules and in base sable, charged with a threebladed propeller or.)

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Muskö Naval Dockyard, Swedish Navy mail us !

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.