The Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the The Train Regiment, Swedish Army

Official blazon

I blått fält ett kärrhjul med fyra ekrar lagt över två korslagda svärd, allt av silver. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis stående svärd av silver.

Origin/meaning

The Wheel and Swords is the Emblem of the Train Troops of the Swedish Army.

Regimental Colour

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Coat of Arms from Riksarkivet https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2007