The Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

center Arms of The Train Regiment, Swedish Army
(2007 Coat of Arms)
Arms of The Train Regiment, Swedish Army

(2020)


Official blazon
Swedish

2007: I blått fält ett kärrhjul med fyra ekrar lagt över två korslagda svärd, allt av silver. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis stående svärd av silver.

2020: Vapen: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och två korslagda svärd, allt av silver|-

English Train Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Wheel and Swords is the Emblem of the Train Troops of the Swedish Army.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Coat of Arms from Riksarkivet https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2007 and https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2020