Vedette Boats, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

VEDETTE BOATS, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the Vedette Boats, Swedish Navy

Official blazon

I fält av guld ett avslitet blått tupphuvud med röd kam, slör och beväring.

(Or, an erazed head of a rooster azure, crest. wattle and arms gules.)

Origin/meaning

Arms common to Vedette Boats. The Rooster's Head symbolises Watchfulness and Combatreadiness. Approved 28 October 1976.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.