Vinslöv

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

VINSLÖV

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additions : 1952 Gumlösa, Nävlinge, Sörby
Incorporated into : 1974 Hässleholm

Arms of Vinslöv

Official blazon

I rött fält en åttauddig stjärna av silver.

Origin/meaning

The arms were officially granted on February 28, 1956.

The arms are based on the seal of the local parish from 1787.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten

Sweden.jpg