West Coast Naval Command, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

WEST COAST NAVAL COMMAND, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the West Coast Naval Command, Swedish Navy

Official blazon

Sköld kluven i blått och guld vari ett ankare överlagd två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt av motsatta tinkturer.

Origin/meaning

Used by the West Coast Naval Base 1966-1981 and the West Coast Naval Command 1981-2000

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.