Workshop Administrative Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

WORKSHOP ADMINISTRATIVE CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Workshop Administrative Center, Sweden

Official blazon

I blått fält en med åtta ben försedd häst av silver i språng med man, svans och hovar av guld och med blixtar av guld vid hovarna
över en av ett bågsnitt blidad stam av silver, belagd med ett åt sinister öppet kugghjul av purpur. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Administrative Center, Sweden mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Force