Geleen- en Vlootbeek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GELEEN- EN VLOOTBEEK

Provincie : Limburg
Opheffing : 1983 Roer en Overmaas (2018 Limburg)
Toevoegingen : 1980 Geleen- en Molenbeek, Vlootbeek

I : 8 november 1980
" Doorsneden: I gedeeld; a in keel een geopende burcht met vier kantelen van goud, met een opgetrokken valdeur van sabel; b. in azuur een molenrad, in de hoeken vergezeld van een penning, alles van zilver: II in zilver, schuingekruist, een hamer en een slegge, beide van goud en gaande over drie golvende palen van azuur, elk beladen met een keper van goud, die op de beide buitenste palen op het midden en die op de middelste op de tamp: Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van Geleen- en Vlootbeek

Oorsprong/verklaring

De burcht in het eerste kwartier is overgenomen van het wapen van De Vlootbeek.

Het molenrad in het tweede kwartier is afgeleid van de vele historishe watermolens in het gebied. Nagenoeg in elk dorp of gehucht werd een watermolen door een beek aangedreven. De voorgangers van het waterschap hebben deze molenrechten moeten afkopen. Voor in totaal 24 molens werd tussen 1939 en 1973 niet minder dan f 545.234,- betaald, voor die tijd een zeer groot bedrag.

De drie blauwe golvende palen in de onderste helft zijn een symbool voor de vele naar de Maas stromende beken. Daar het waterschap de afstroming soms door het sluiten van stuwen belemmert als de waterstand te laag wordt, werden in deze palen drie gouden kepertjes aangebracht. Op de buitenste palen op het midden, op de middelste op de top. Over de palen heen zijn schuin gekruist een hamer en een slegge geplaatst, werktuigen in gebruik bij de inmiddels verdwenen steenkolenmijnbouw.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
   
Contact us:
 
eBay shop
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Bontekoe, G.A. Het wapen van het waterschap Geleen- en Vlootbeek. Nederlandsche Leeuw 98.(1981)222