Albrandswaard en Kijvelanden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Albrandswaard en Kijvelanden/Arms (crest) of Albrandswaard en Kijvelanden
ALBRANDSWAARD EN KIJVELANDEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch eëcarteleerd : I en IV van goud beladen met een gebetresceerde en contragebretesceerde dwarsbalk van lazuur, II en III van zilver beladen met 3 molenijzers van keel, geplaatst 2 en 1.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 december 1817.

Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie De Bye van Albrantsweert, ambachtsheren van de heerlijkheid Albrandswaard en Kijvelanden van de 16e tot in de 18e eeuw. De beurtelings gekanteelde dwarsbalk is het oude wapen van de familie de Bye, de molenijzers zijn in de 14e eeuw toegevoegd, waarschijnlijk door een huwelijk met een Brabants geslacht (de Rovere, van Mierlo).

Het wapen is vrijwel identiek aan het heerlijkheidswapen. In een brief van de burgemeester van 12-8-1817 wordt het wapen afgebeeld en vermeld dat het al sinds onheugelijke tijden werd gevoerd. In ieder geval komt het voorop de in 1780 vervaardigde bodebus van Albrantswaart. De tekening werd als zodanig opgenomen. De gelijknamige hoge heerlijkheid werd door de Hoge Raad van Adel op 14 juli 1819 bevestigd in het gebruik van eenzelfde wapen met dwarsbalken van sabel, zie onder.

Afbeeldingen

The arms are identical to the old arms of the estate of the same name. In 1819 the local mayor mentioned that the arms were used 'since times immemorial', but the oldest known image dates from a medal of the Albrantswaart estate from 1780. The estate was granted identical arms on July 14, 1819.

Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel ; Agterberg, 1980


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17.085
  • Waarvan afbeeldingen: 14.511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site