Charlois

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Charlois/Arms (crest) of Charlois
CHARLOIS

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...


Official blazon
Dutch Van zilver, beladen met drie banen van lazuur, voor middenschild van keel, waarop eene klimmende leeuw van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Het wapen wordt, zonder hartschild, vermeld in de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver aan het eind der 18e eeuw. Verder is er een 18e eeuws zegel bekend, met daarop het wapen, met hartschild, maar neide gespiegeld ten opzichte van het gemeentewapen. Het randschrift geeft aan dat het het wapen is van de ambachtsheerlijkheid. Op het zegel wordt het schild gedekt door een kroon met 3 bladeren en 6 parels.

De schuinbalken kunnen ontleend zijn aan het wapen van Oud-Bourgondië (in goud drie schuinbalken van azuur, en een schildzoom van keel), aangezien Charlois gesticht is door Karel de Stoute van Bourgondië in 1460. Het hartschild kan een latere toevoeging zijn, waarschijnlijk is het de Hollandse leeuw.

Het wapen werd ook gevoerd door de gelijknamige deelraad van Rotterdam, zij het dat dit wapen nooit officieel is bevestigd.

Afbeeldingen

Literatuur: Van Ollefen en Bakker, 1793; Van den Bergh, 1878; Het wapen van Rotterdam, uitgave gemeente Rotterdam, z.j.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.201
  • Waarvan afbeeldingen: 12.947

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site