Doetinchem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Doetinchem/Arms (crest) of Doetinchem
DOETINCHEM

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Gelderland
Gelderla.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch In azuur een dubbelstaartige gekroonde leeuw van goud, getongd en genageld van keel, vergezeld van 3 mispelbloemen van zilver. Het schild gedekt met eene vijfbladerige kroon van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 15 december 1920.

Beide symbolen zijn afkomstig van de wapens van de Graven van Gelre.
Het oudste stadszegel, daterend uit de 13e eeuw, vertoont de H. Catharina, gekroond, staande, met in de rechterhand een palmtak en steunende op een driekantig schild, beladen met 3 mispels, tenslotte nog links van haar het woord Katharina.

Een tweede, 14e eeuws, zegel vertoont eveneens de H. Catharina, nu met zwaard en rad, en met drie mispels, die los in het veld staan, niet meer op een schild.

Het eerste zegel, waar het huidige wapen op voorkomt dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. Het vertoont wederom de voorstelling van de H. Catharina, nu met een schildje voor zich, waarop een leeuw, vergezeld van drie mispels. Na de reformatie wordt alleen het wapen met de leeuw en de mispels gebruikt.


De mispels waren het wapen van de graven van Gelre tot ongeveer 1300 (zie Gelderland). Na de benoeming tot hetog werd het wapen gewijzigd in een leeuw. De stad voerde eerst alleen de mispels als teken van onderhorigheid aan Gelre. Waarschijnlijk bleef de stad de mispels als eigen symbool zien en toen de graven overgingen op een wapen met een leeuw, voegde de stad daar de mispels aan toe.

In de loop der tijden is het wapen regelmatig afgebeeld met een omgewende leeuw en/of een enkelstaartige leeuw. Ook de gemeente Stad Doetinchem schijnt de leeuw regelmatig omgewend gebruikt te hebben.

Afbeeldingen

Literatuur: Zondervan, 1982d; Van den Bergh, 1898


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,247
  • Waarvan afbeeldingen: 12,988

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site