Gouda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Gouda/Arms (crest) of Gouda
GOUDA

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

 • 1870 Broek, Thuijl en 't Weegje (ged)
 • 1870 Stein (ged)
  • 1827 Vrijhoef en Kalverbroek
 • 1985 Gouderak (ged)
 • 1985 Haastrecht (ged}
  • 1845 Vliet
  • 1870 Stein (ged)
   • 1827 Vrijhoef en Kalverbroek
    Loading map...


Official blazon
Dutch Van keel beladen met eenen pal van zilver en verzeld ter wederzijde van 3 zespuntige sterren van goud, staande in den zin van den pal. Het schild gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud en omgeven van eene doornenkrans, voorts vastgehouden door 2 klimmende leeuwen in hunne natuurlijke verwen en onder hetzelve het oude motto 'Per Aspera ad Astra'.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Het wapen met de sterren is afgeleid van het wapen van de familie Van der Goude. Leden van deze familie waren in de 14e eeuw schouten van de stad. Jan van de Goude (1375-1411) voerde als wapen in keel een dwarsbalk van zilver vergezeld van boven en van onder van drie sterren van goud. Het gemeentewapen lijkt dus een gespiegelde versie van het familiewapen.

Op het oudst bekende zegel, uit het eind der 14e eeuw, komt al een wapen voor met een paal. De paal is aan weerszijden vergezeld van een zespuntige ster. Er is ook een gedeeltelijke afdruk van een zegel uit 1321 bekend met eenzelfde voorstelling, maar het is niet zeker of het daar om een stadszegel gaat.

In de loop van de 15e eeuw verschijnt echter steeds een wapen met 6 sterren voor de stad. Pas in 1616 wordt ook het zegel aangepast en zijn er 6 sterren te zien. Ook wordt op dat zegel de doornenkrans toegevoegd. Waarschijnlijk gaat het hier oorspronkelijk om een randversiering van het zegel.

De zegels van Gouda:

Zegels

De spreuk komt niet eerder voor dan op een vroedschapspenning 1691 en wordt pas na 1750 standaard. De spreuk wordt toegeschreven aan Gerard Traudenius, de rector van de Latijnse school (1617). Het is dus onwaarschijnlijk dat hij zelf de spreuk heeft toegevoegd. Het is onbekend waarom de stad het overgenomen heeft.

In 1816 werd het wapen conform de zegels aangevraagd en de schildhouders werden toegevoegd.

Afbeeldingen

Literatuur: Gelre, 1414; Geselschap, 1966


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


 • Totaal aantal pagina's: 16.541
 • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site