Hansweert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HANSWEERT

Provincie : Zeeland
Gemeente : Reimerswaal

Het volgende dorpswapen is op 17 december 2002 aangenomen :
"Van goud, beladen met een paal van sabel, ter weerszijden vergezeld van een versmalde paal van hetzelfde, de middelste paal beladen met twee penningen, waartussen een lelie, paalsgewijs geplaatst, alles van goud; de palen ter rechterzijde vergezeld van een zwaard, de punt naar boven gericht, en ter linkerzijde van twee platvissen, paalsgewijs geplaatst, de kop naar links gericht, alles van sabel; en een schildhoofd van zilver, waarop een zee van vier golvende dwarsbalken, azuur en zilver, waarop varende een koggeschip met volle zeilen, banier en vlag, zeilend naar rechts, alles van keel."

Wapen van Hansweert/Coat of arms (crest) of Hansweert

Oorsprong/verklaring

De geschiedenis van Hansweert is nauw verbonden met het Kanaal door Zuid-Beveland. Voor de opening van het kanaal was Hansweert een klein boeren- en vissersdorpje, door het kanaal kwam het tot bloei. Het kanaal heft ook rampspoed gebracht, doordat het een keer is verbreed, waarbij het halve dorp moest wijken. Dit geheel wordt gesymboliseerd door het onderste deel van het wapen. Als uitgangspunt is het wapen van de Heren van Kruiningen genomen, die de heerlijkheid Hansweert in bezit hadden. De drie zwarte palen uit het wapen van Kruiningen werden dichter bij elkaar gebracht, om zo het kanaal en de verbreding uit te beelden. De kleuren werden gehandhaafd. Het zwarte kanaal symboliseert de rampspoed, terwijl de twee gouden penningen de bloei van het dorp door het kanaal aangeven.

Het zwaard is afgeleid van het wapen van de gemeente Reimerswaal, waartoe het dorp behoord. Verder is het het symbool van de douane en justitie, die een belangrijke rol speelden bij de controles van de schepen in het kanaal. De twee platvissen herinneren aan de vissershistorie van het dorp voor de opening van het kanaal.

Hansweert is verder een katholieke enclave in Reimerswaal, hetgeen gesymboliseerd wordt door de kleine lelie, het symbool van de H.Maria, op de paal.

Het schildhoofd herinnert opnieuw aan het scheepvaartverleden en de voormalige veerdienst over de Westerschelde, al bekend in de Middeleeuwen, vandaar de keuze voor een koggeschip.

Voor het bovenstaande wapen werd aangenomen zijn er een aantal andere ontwerpen gemaakt, die hieronder staan weergegeven. De elementen zijn allen vergelijkbaar, op één ontwerp na, waarbij drie appels zijn opgenomen, als symbool voor de fruitteelt in de omgeving. Dit werd echter niet specifiek voor Hansweert gevonden. Aangezien de dorpsraad graag het Mariasymbool wilde, zijn er een aantal ontwerpen gemaakt, waarin de lelie op verschillende plaatsen is weergegeven.

Hansweert2.jpg
Hansweert3.jpg


Literatuur:


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site