Hulst

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Hulst/Arms (crest) of Hulst
Het wapen van 1950/1970
Wapen van Hulst/Arms (crest) of Hulst
Het wapen van 1853
Wapen van Hulst/Arms (crest) of Hulst
Het wapen van 1817
HULST

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgAdditions:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1817) Van goud beladen met een gekroonde leeuw, alles van keel. Het schild gedekt met een kroon van goud.
  • (1853) Een schild van goud, beladen met eenen klimmenden gekroonden leeuw van keel. Het schild gedekt en omgeven met hulsttakken.
  • (1950 en 1970) In goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel, met een kroon van 3 bladeren en 2 paarlen van sabel. Het schild gedekt met een keizerskroon van goud en ter weerszijden omgeven door een hulsttak in natuurlijke kleur.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817, gewijzigd op 10 mei 1853 en op 17 april 1950 en bevestigd op 30 juni 1970.

Hulst verkreeg in 1180 stadsrechten van Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen. Het wapen van de stad is afgeleid van het wapen van Vlaanderen, waarschijnlijk is het wapen al vlak na de verlening van de stadsrechten opgenomen in het zegel. Of het toen ook al als stadswapen fungeerde is niet bekend. Het oudste zegel is bekend uit 1226.

Het wapen met de leeuw komt voor op zegels van de stad sinds 1334, voor die tijd voerde de stad een bisschop staande op een draak en boven zijn hoofd een kruis, omvlochten met hulsttakken en de bisschop hield een rol met het opschrift St.Willebrordus. Ter linkerzijde van de bisschop stond een gekroonde leeuw.

De keizerskroon werd in 1531 door Karel V verleend bij een bezoek aan de stad. De hulsttakjes zijn sprekend.

In 1950 werden de kleuren hersteld. Tot 1950 waren de kleuren identiek aan het Hollandse wapen. Waarschijnlijk heeft de Raad van Adelin 1817 de leeuw voor die van Holland aangezien. In ieder geval omschreef Van der Aa in het begin van de vorige eeuw het wapen nog als een zwarte leeuw op een veld van goud.

Afbeeldingen

Literatuur: Van der Aa, 1839ev; Wesseling, 1966


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site