Duurswold

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


DUURSWOLD

Provincie : Groningen
Opheffing : 1986 Eemszijlvest (2000 Noorderzijlvest, Hunze en Aa's)
Toevoegingen  : 1871 Dijkrecht van Farmsum, Farmsummerzijlvest, Generaal Zijlvest der Drie Delfzijlen (ged.), Oostwoldzijlvest, Woldzijlvest; 1939 Wagenborgen; 1963 De Groote Harkstederpolder (1906 De Meenteschaar); 1970-1977 +/- 65 kleinere waterschappen

I : 13 juli 1959
"Gedeeld : I doorsneden; het bovenste van azuur, het onderste van zilver, met een schildvoet van sabel, waaruit oprijst een korenplant, van sinopel in het onderste, van goud in het bovenste; II in goud een ring van azuur, vergezeld van drie leliën van hetzelfde, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Duurswold/Coat of arms (crest) of Duurswold

Oorsprong/verklaring

Het wapen bestaat uit een ouder waterschapswapen (I) en het wapen van de familie Fraylema (II). De rechterhelft is gebaseerd op een wapen voorkomende op een oude bodebus, in 1959 in bezit van het waterschap, en een afbeelding in het bezit van het Rijksarchef. Het is niet bekend welk van de 1870 opgeheven (deel)waterschappen dit wapen voerde. Het bestaat uit een gedeeld schild van blauw en zilver, met een schildhoofd van zwart (? op de bodebus) en golvend groen (op de tekening, waaaruit een korenaar rijst. De betekenis is niet geheel duidelijk, maar een korenaar uitkomend uit water zou een indicatie kunnen zijn van een drooglegging, waarop akkerbouw wordt bedreven. Het waterschap zelf had in 1959 het idee dat het zou slaan op het feit dat, met 1,28 m, het het laagst gelegen waterschap in de provincie was.

De andere helft is het wapen van de familie Fraylema (Fraeylema), wonend op de Fraeylemaborg in Slochteren. Een van de taken van de Heer van Slochteren was het zgn erfchepperschap, een functie die verband hield met de turfafgraving. Hiermee was hijook betrokken bij de waterhuishouding in het gebied. Slochteren was de hoofdplaats van het waterschap, vandaar dat voor de Heer van Slocheteren is gekozen.

In eerste instantie was het Fraylema wapen was in eerste instantie in rood weergegeven, aglgeid van het wapen van Slochteren, maar werd uiteindelijk toch in de originele kleuren (zij het omgewisseld tov het familiewapen) verleend.

Literatuur: Bontekoe, 1960


Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,389
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,106

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site