Hollands Kroon (waterschap)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOLLANDS KROON

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2003 Hollands Noorderkwartier
Toevoegingen : 1994 Texel (waterschap), De Aangedijkte Landen en Wieringen, De Wieringermeer (waterschap)

I : 26 oktober 1996
"In goud twee toegewende leeuwen van keel, getongd en genageld van azuur, houdende met beide voorklauwen een slikhaak van sabel en staande op een schildvoet, golvend doorsneden in drieën, sinopel, zilver en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en ter rechter zijde gehouden door een aanziende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. "

Wapen van Hollands Kroon (waterschap)

Oorsprong/verklaring

De opzet van het wapen is afgeleid van het wapen van het waterschap en de gemeente Texel, waarin het anker vervangen is door de slikhaak uit het wapen van De aangedijkte landen en Wieringen. Uit het laatste wapen is ook de schildhouder afkomstig


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Schutte, 1997 Link=Netherlands