Pekel A

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


PEKEL A

Provincie : Groningen
Opheffing : 1970 Reiderzijlvest (1992 Dollardzijlvest (1995 Hunze en Aa's))
Toevoegingen  : -

I : 11 juni 1959
"Doosneden: I in azuur zeven waaiervormig geplaatste korenaren aan gebladerde stengels, uitkomend uit het midden van de snijlijn, alles van goud; II in goud een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van vijf liggende turven van sabel, geplaatst drie boven en twee onder. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Pekel A/Coat of arms (crest) of Pekel A

Oorsprong/verklaring

De korenaren zijn ontleend aan het wapen van Westerwolde en geven de rijke landbouwgronden weer. De onderste helft geeft de zandgronden aan en de waterlopen, waardoor het turf (blokjes) werd afgevoerd.


Literatuur: -


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,386
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,103

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site