Graaff-Reinet

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

GRAAFF-REINET

Province : Eastern Cape
District Municipality : Sarah Baartman
Local Municipality : Dr Beyers Naudé

Coat of arms (crest) of Graaff-Reinet

Official blazon

(af)

 • Wapen: In silwer, twee versmalde beurtelings gekanteelde rooi dwarsbalke, en op 'n swart kanton 'n regopstaande goue anker.
 • Helmteken: 'n Swart dubbelkopadelaar met uitgespreide vlerke, goud gebek en geklou met 'n regopstaande goue anker op die bors belaai.
 • Wrong en dekklede: Silwer en rooi.
 • Skildhouers: Twee breekoparende van natuurlike kleur.
 • Spesiale kompartement: 'n Rotsgrond van natuurlike kleur.
 • Wapenspreuk: DIEU NOUS CONDUISE

(en)

 • Arms: Argent, two bars embattled counter-embattled Gules; on a canton Sable an anchor erect Or.
 • Crest: A double-headed eagle displayed Sable, armed and charged on the breast with an anchor erect Or.
 • Wreath and mantling: Argent and Gules.
 • Supporters: Two martial eagles proper.
 • Special compartment: A rocky ground proper.
 • Motto: DIEU NOUS CONDUISE

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 17, 1980.

Unfortunately we have no information on the meaning or origin of these arms yet.

If you have any information on the origin or meaning of these arms, or have additional images that you want to share, please mail us your information !

The arms replaced former non-official arms, see below:

Coat of arms (crest) of Graaff-Reinet

The arms on a tobacco card +/- 1930

These arms are taken from the arms of the old colonial Drosteny Graaff-Reinet, which were in turn taken from the family arms of the Van de Graaff family, after which the settlement was named.

Coat of arms (crest) of Graaff-Reinet

The family arms in 1750
Coat of arms (crest) of Graaff-Reinet

The arms of the colonial Drosteny Graaff-Reinet

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature : family arms from: "Geslacht-Register van de Familie van van de Graaff, zedert veele Jaaren geétabliceert te Dordrecht"