Lange Rond

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HET LANGE ROND

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2003 Hollands Noorderkwartier
Toevoegingen : 1977 37 waterschappen, waaronder het Heemraadschap Eilandspolder, de Noordeindermeer, en de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder

I : 23 november 1979
"In sinopel een poldermolen van goud; een gedeeld schildhood : I in goud een omgewende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, II in zilver een leeuw van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden rechts door de aartsengen Michael van natuurlijke kleur, geharnast en gekleed van zilver, met een opgeheven zwaard van zilver met gevest van goud in de rechterhand, en links door een Benedictijner monnik van natuurlijke kleur met een vizierlineaal en een schietlood van goud in de linkerhand. "

Wapen van Lange Rond

Oorsprong/verklaring

Geen van de opgeheven waterschappen voerde een eigen wapen, alleen het waterschap Schermer had een zegel. Dit zegel, daterende uit 1635, vertoonde de aartsengel Michael met in de ene hand een zwaard en in de andere een schild met daarop een poldermolen. St. Michael is daarom opgenomen als schildhouder.

Het waterschap bestond uit vier afdelingen, Noord Kennemerland, Midden Kennemerland, De Groene Long Noord en de Zaanlanden. Ieder kwartier diende vertegenwoordigd te zijn in het wapen.

Het Kennemerland wordt gesymboliseerd door de Hollandse leeuw en een Benedictijner monnik uit de belangrijke abdij van Egmond. De Zaanlanden door een leeuw, aangezien de meeste gemeenten in het gebied wapens met vier leeuwen voerden. De poldermolen symboliseert het lage gebied in het midden van het wtareschap.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
   
Contact us:
 
eBay shop
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Schutte, 1980.