Eilandspolder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HEEMRAADSCHAP EILANDSPOLDER

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1976 Het Lange Rond (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen  : -

I : 16 juli 1971
"Doorsneden; I gedeeld; a. in sabel een klok van goud; b. in goud een geldbuidel van sabel, dichtgebonden van keel; II in keel een zeilende driemaster van goud; een golvende zoom van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Eilandspolder/Coat of arms (crest) of Eilandspolder

Oorsprong/verklaring

DeEilandspolder is een zogenaamde varende polder, dwz een gebied waarin vele percelen alleen te water bereikt kunnen worden, werd eertijds begrenst door de Beemster, het Stermeer en de Schermer. Al dit water rondom de polder wordt weergegeven door de blauwe schildzoom.

De klok herinnert aan de overlevering, die zegt dat eertijds tussen Groot Schermer en Schermerhorn een vervallen kerk stond met in de, precies op de grens staande toren nog een klok. Deze klok zou in eigendom toevallen aan de gemeente op wiens grondgebied hij tenslotte zou neerstorten. In een stormachtige nacht van het jaar 1612 trokken de Schermerhorners de toren naar hun kant over. Zij veroverden de klok maar verwierven tevens de spotnaam ,,klokkedieven”, terwijl de Groot-Schermers sindsdien ,,langslapers” heten.

De geldbuidel in het tweede kwartier herinnert aan de ,,zeevarende bullen”, waarvan er meer dan een in het gebied van het waterschap heeft gewerkt. Het waren fondsen, bijeengebracht door de opvarenden van de schepen die ter zeevoeren. De gelden waren bestemd om schepelingen die in gevangenschap waren geraakt bij kapers of zeerovers (Duinkerken, Barbarije) vrij te kopen of van beter voedsel te doen voorzien. Sinds lang hebben deze bullen hun betekenis voor de scheepvaart verloren maar tot aan het eind van de 20e eeuw bestonden er nog enkele die een (gewijzigde) rol in de gemeenschap speelden.

De driemaster onder in het schild staat voor de scheepvaart in zijn algemeenheid. Vóór de droogmaking van de omliggende meren bestond er een open verbinding
met de Zuiderzee en hierlangs werd vanuit deze streek op uitgebreide schaal visserij bedreven, vooral op haring. Maar ook voeren er schepen naar Groenland en verre oorden.


Literatuur: Bontekoe, 1972


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site