Delft

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Delft/Arms (crest) of Delft
DELFT

Country : Netherlands
Netherlands.jpg



Province : Zuid Holland
Zuidhol2.jpg



Additions:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van zilver beladen met een pal van sabel. Het wapen gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud, en vastgehouden door 2 klimmende leeuwen van keel. (NB : op de paal worden vaak golflijntjes aangebracht, op de officiële tekening heeft de kroon 3 bladeren en 2x3 parels en zijn de leeuwen aanziend)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

De paal symboliseert de door de stad lopende Oude Delft. De paal is al bekend vanaf de vroegste zegels van de stad. In totaal zijn er 12 verschillende zegels bekend van Delft.

De eerste twee grootzegels van de stad (1260 en 1299-1416) vertonen beide een vergelijkbare afbeelding van een paal met ter weerszijden een burcht met drie torens. Het derde grootzegel (1472-1600) vertoont een inmiddels gegolfde paal, met ter weerszijden een enkelvoudige toren. Op de torens staan vaantjes, met daarop een paal.

Van de vier bekende zegels ten zaken, geeft het oudste (1351-1358) een paal weer met ter weerszijden een klimmende leeuw. Het tweede zegel ten zaken (1361, 1x bekend) is identiek als de beide oudste grootzegels. Op het derde zegel ten zaken (1375-1424) is de voorstelling gelijk, alleen is de paal beladen met een kronkelende lijn. Op het vierde zegel ten zaken (1444-1785) komt voor het eerst het wapen tevoorschijn. Het zegel vertoont een Gothische poort, waarin een leeuw. Onder de poort staat een wapen met een paal.

Tenslotte zijn er nog drie kleinzegels van de stad bekend. Het oudste (1583-1654) vertoont het wapen met de paal, met een lint opgehangen aan een tak en ter weerszijden gehouden door een klimmende leeuw. Het tweede (1658-1719) geeft eveneens het wapen, zonder tak, maar wel gehouden door de leeuwen. Op het derde kleinzegel (1725-1810) wordt het wapen gedekt door een vijfbladerige kroon en gehouden door de leeuwen.

Waarom de leeuwen bij de officiële verlening aanziend zijn getekend is niet duidelijk. Op alle stadszegels zijn de leeuwen niet aanziend. Ook de omschrijving geeft de leeuwen niet aanziend. Aangezien de Hoge Raad van Adel uitgaat van de tekening en niet de beschrijving als de officiële versie van de wapens verleend voor 1820, zijn de leeuwen dus officieel aanziend.

De zegels van Delft

(alle afbeeldingen uit Leemans-Prins, 1966)

De kleuren zijn zover bekend altijd een zwarte paal op een zilveren veld geweest. Over de historische kleur van de schildhouders is verder niets bekend.

Na inlijving bij het Franse keizerrijk werd aan Delft het recht verleend (op 14 april 1813) het wapen te vermeerderen met een vrijkwartier voor de steden van de tweede klasse, zie onder. Dit vrijkwartier vertoonde een gouden N op een blauwe ondergrond. Of dit wapen ooit is gebruikt is me niet bekend.

Afbeeldingen


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Leemans-Prins, 1966, Van Leeuwen, 1966; Campardon, 1889


Portaal Nederlandse Overheidsheraldiek



Portaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.676
  • Waarvan afbeeldingen: 14.103

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)





Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site