Diefdijklinie

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


DE DIEFDIJKLINIE

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1973 Groot-Alblasserwaard (1984 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (2005 Rivierenland))
Toevoegingen  :

I : 15 januari 1953
"Gevierendeeld; I. in zilver twee beurtelings gekanteelde dwasrbalken van keel; II. in zilver drie zuilen van sabel, geplaatst 2;1; III. In zilver twee dwarsbalken van keel, de eerste gekanteeld, de tweede van onderen gekanteeld; IV. in goud drie schuinbalken van sabel; over het derde en vierde kwartier een gouden punt, beladen met twee beurtelings gekanteelde dwasrbalken van keel. In een hartschild van keel een gouden leeuw met in een hartschild van zilver, beladen met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee schildhouders; rechts een leeuw en links een zwaan, beiden van natuurlijke kleur; het geheel geplaatst op een terras van sinopel."

Wapen van Diefdijklinie/Coat of arms (crest) of Diefdijklinie

Oorsprong/verklaring

Het wapen is vrij complex en is opgebouwd uit het wapens van de gemeenten waardoor de Diefdijklinie liep. De dubbelgekanteelde dwarsbalken uit het wapen van Arkel, zoals ook in Asperen. The zuilen van Vianen, de balken van Hagestein in de originele Arkel-kleuren, de schuinbalken van Everdingen en in de schildvoet het wapen van Schoonrewoerd. Het hartschild en schildhouders komen van het waterschap Alblasserwaard en de Landen van Arkel beneden de Zouwe.


Literatuur:


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site