Vianen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Vianen/Arms (crest) of Vianen
VIANEN

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Utrecht
(tot 2002 Zuid Holland)
Utrechtp.jpg


Additions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Van zilver beladen met 3 zuylen van sabel. (Niet beschreven is een gouden kroon van 5 bladeren.)
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

Het wapen met de zuilen is afgeleid van het wapen van de Heren van Vianen, gekend sinds de 14e eeuw. De familie Van Vianen en de familie Van Culemborg waren beide afkomstig uit het geslacht Van Beusichem, die als wapen de drie zuilen voerden. Zowel Vianen als Culemborg hebben deze overgenomen. Het wapen van de familie werd overgenomen door de stad en later de gemeente.

Het wapen komt al voor op de stdszegels van 1532 en 1668. In het wapenboek van heraut Gelre komt voor de Heren van Vianen een gevierendeeld wapen voor, met I en IV de drie zuilen en in II en III gedwarsbalkt van vair en keel van 6 stukken (Uyten Goye, vgl Houten).

Op de 7e van de Zomermaand (juni) van 1810 was bij schrijven van Koning Lodewijk Napoleon de stad bevestigd in het voeren van het oude stadswapen.

Na de samenvoeging werd besloten het oude wapen te handhaven. De drie zuilen symboliseren ook de drie opgeheven gemeenten en de in de 14e eeuw waren ook Hagestein en Everdingen in bezit van dezelfde familie.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Gelre, 1414; Servaas van Rooijen, 1885


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site