Kessel (Li)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


KESSEL

Provincie : Limburg
Opheffing : 2010 Peel en Maas
Toevoegingen : -

I : 1 oktober 1898
"Gedeeld , rechts in zilver een ruitenkruis van 5 ruiten van keel (Kessel); links in keel de H.Maagd met het kind Jezus op den linkerarm en met de rechterhand een schepter van goud vasthoudende, aangezicht en handen van natuurlijke kleur, sluier en kleed van lazuur, aan den hals afgezet met goud, het hoofd gekroond en omgeven door een nimbus van goud, het kind met aangezicht en handen van natuurlijke kleur, met een kleed van zilver, aan den hals afgezet van goud, dragende in den linkerhand den wereldbol en de rechter opgeheven houdende, het hoofd omgeven door een nimbus van goud."

Wapen van Kessel (L)

Oorsprong/verklaring

Kessel is al bekend sinds de Romeinse tijd. Het dorp wordt al sinds het begin der Middeleeuwen als graafschap genoemd. De grenzen van het graafschap zijn echter niet bekend. De oudste bekende graaf was Hendrik van Kessel, die in 1144 sneuvelde. Ongeveer anderhalve eeuw later droeg Hendrik het graafschap af aan Gelre. Het graafschap ging hierdoor over in het Ambt Kessel, waarin 18 afzonderlijke heerlijkheden gelegen waren.

De familie Van Kessel bleef in bezit van de heerlijkheid en burcht te Kessel. Het wapen van deze familie was in zilver een ruitenkruis van keel. Matthijs van Kessel voerde een dergelijk wapen in de 14e eeuw. In 1541 werd het kasteel en in 1673 de heerlijke rechten verkocht aan andere geslachten.

De schepenbank Kessel en Helden is bekend sinds 1363. Aan een stuk uit 1387 hangt een zwaar beschadigd zegel, waarop echter nog wel het wapen met de ruiten zichtbaar is. De tekst op de oorkonde vermeldt dat het hier gaat om een schepenbankszegel. Latere afdrukken ontbreken echter. Pas in 1621 wordt een nieuw (?) zegel vervaardigd.

Dit zegel bleef in gebruik tot 1781 en vertoond het ruitenschild met daarachter een heilige. Welke heilige dit is is niet duidelijk. Frankewitz en Venner (1987) noemen St. Joris, Eversen en Meulleners (1900) noemen Maria. Aangezien de afdruk meer op een mannelijke dan op een vrouwelijke heilige lijkt te duiden is St. Joris logischer. Echter de kerk in Kessel is gewijd aan Maria. Ook is er een ouder, kerkelijk zegel bekend van Kessel, uit 1438, waarop Maria met Jezus op de linkerarm.

De gemeente wilde aan het eind van de vorige eeuw de voorstelling van het zegel opnemen als wapen. De Hoge Raad van Adel wilde echter Maria met het kind niet als schildhouder, maar een gedeeld schild. Uiteindelijk is ook daarvoor gekozen. Aangezien de schepenbank tot 1781 het wapen van het oorspronkelijke geslacht heeft gevoerd zijn deze eveneens opgenomen. De gemeente heeft in het begin van de vorige eeuw nog een ander zegel gevoerd, met daarop een grote ketel, ter weerszijden vergezeld van een mannetje met hamer. Waarschijnlijk is hierbij uitgegaan van het Duitse kessel als sprekend element.
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Briefhoofd 1953
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Briefhoofd 1989
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Briefhoofd 2000
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Briefhoofd 2000
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Poststempel 1980
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Poststempel 1989
Wapen van Kessel (Li)/Coat of arms (crest) of Kessel (Li)

Poststempel 2000


Literatuur: Frankewitz en Venner, 1987; Eversen en Meulleners, 1900


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site