Sluis

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Sluis/Arms (crest) of Sluis
Het wapen van 1817
Wapen van Sluis/Arms (crest) of Sluis
Het wapen van 2002
SLUIS

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zeeland
Zeelandp.jpgAdditions:

Incorporated into:

Re-established in 2003
Additions: (to see click on expand)


Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1817) Van keel, beladen met 2 golvende fascen van zilver. Het schild gedekt door een kroon van goud. (NB : De kroon heeft 19 parels, waarvan 16 op de band)
  • (2002) Geschuind door een schuinbalk van azuur; I in zilver een gekanteelde burcht van sabel, bestaande uit een gedekte poort met deuren en twee zijtorens, boven de poort een toren en op de zijtorens twee gedekte hangtorentjes, waaruit te voorschijn komen twee toegewende hoornblazers van natuurlijke kleur, gekleed van keel, blazend op hoorns van goud; II in goud een dubbele geopende burcht met opgetrokken valhek, beide delen gekanteeld, alles van keel, in een schildvoet van keel twee golvende dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van zestien parels waarop drie parels en ter weerszijden gehouden door een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 31 juli 1817 aan de oude gemeente, en op 22 november 2002 aan de nieuwe gemeente.

Oude gemeente

De oorsprong van de balken in het wapen is niet bekend. Volgens Sierksma zouden de dwarsbalken het Zwin voorstellen.

Sluis is in de 13e eeuw gesticht door Jan van Namen, zoon van Gwijde van Namen, graaf van Vlaanderen op de plaats waar al in 1241 een sluis was gelegd. Het dorp Sluis kreeg in 1280 stadsrechten en de nieuwe naam Lamminsvliet of Lambertsvliet. De nieuwe naam is echter nauwelijks gebruikt, alleen tot rond 1340 in officiële documenten.

Het oudst bekende zegel, uit het einde der 13e eeuw, vertoont een zeilend schip met wimpel links gewend, waarin een bisschop, staande van voren, de rechterhand opgeheven, in de linker een kromstaf naar buiten gekeerd. Links en rechts van het scheepje staan 4 resp. 2 vissen (haringen ?) afgebeeld.

Het tweede zegel, een contrazegel uit dezelfde tijd, vertoont eveneens een naar links varend schip met wimpels, links en rechts van het zeil een haring. Het randschrift op beide zegels spreekt van Lamminsvliete.

Het nieuwe grote schepenzegel van de stad Sluis vertoonde in 1309 de afbeelding van de H.Maria met het Kind, zittend op een troon, waaronder golven en ter weerszijde een kandelaar. Op een later zegel uit 1319 staat eveneens Maria, maar nu is ze vergezeld van twee schildjes, beide met twee golvende dwarsbalken. Een laatste, 18e eeuws zegel, geeft het wapen weer zoals het in het begin van de 19e eeuw werd aangevraagd.

Afbeeldingen

Nieuwe gemeente

Na de samenvoeging van Sluis-Aardenburg met Oostburg kreeg de nieuwe gemeente opnieuw de naam Sluis.

Het nieuwe wapen is een combinatie van de burchten van Aardenburg en Oostburg op respectievelijk gouden en zilveren velden. De schildvoet bevat de zilveren golven van Sluis. De blauwe schuinbalk is afkomstig van het Vrije van Sluis, en werd gevoerd door een groot aantal voormalige gemeenten in het gebied, zie hiervoor onder Groede. De kroon is een gravenkroon zoals die in de dertiende eeuw door onder andere Gewijde van Dampiërre werd gedragen. De leeuwen zijn van Aardenburg, respectievelijk Sluis-Aardenburg.

Voordat er overeenstemming was bereikt over het uiteindelijke wapen, zijn er diverse ontwerpen gemaakt. Een aantal van deze ontwerpen staat hieronder aangegeven. De eerste 5 ontwerpen combineren de golvende dwarsbalken van het oude wapen van Sluis, met de burchten van Aardenburg (rood) en Oostburg (zwart) op verschillende manieren. Al dan niet vergezeld van de blauwe dwarsbalk.

In de volgende 4 ontwerpen staan de golvende dwarsbalken van Sluis in de onderste helft, soms blauw gekleurd voor de balk van Oostburg. In 2 ontwerpen staat enkel de burcht van Oostburg, in een ontwerp zijn de burchten gecombineerd tot een rode burcht met hoornblazers. In het laatste ontwerp zijn de burchten omgewisseld ten opzichte van het uiteindelijk verleende wapen:

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962; Schutte, 1996c; Boekhout, 1996


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site