Woudenberg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

WOUDENBERG

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 15 juli 1818
"Van goud, beladen met 3 zwarte hanen met roode kam en lellen, staande 2 en 1."

II : 22 juli 1953
"In goud 3 hanen van sabel, met kam en lellen van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Coat of arms (crest) of Woudenberg

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afkomstig van het wapen van de ridderhofstad Groenewoude. Het wapen wordt al in het manuscript van heraut Gelre genoemd voor Jacob van Groenewoude (rond 1400). Zie ook Nieuw Amelisweerd en Amelisweerd.

Het wapen van de Culemborgse heren van Woudenberg, het oudste adellijke geslacht in Woudenberg, is ouder dan het wapen van de heren Van Groenewoude. Uit financieel oogpunt heeft de gemeente destijds toch gekozen voor het laatste. Van het wapen van Culemborg was namelijk niet te bewijzen dat het zo oud was. Om het als gemeentewapen te kunnen gebruiken, moest het als nieuw aangevraagd worden. Maar een bestaand wapen als gemeentewapen was goedkoper (6 ipv 12 gulden) en de keus viel op het wapen van de familie Van Groenewoude, waarvan de ouderdom wel te bewijzen was.

Woudenbz.jpg

Het wapen van Jacob van Groenewoude in het manuscript Gelre
Wapen van Woudenberg/Coat of arms (crest) of Woudenberg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Woudenberg/Coat of arms (crest) of Woudenberg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Woudenberg/Coat of arms (crest) of Woudenberg

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Woudenberg/Coat of arms (crest) of Woudenberg

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Woudenberg/Coat of arms (crest) of Woudenberg

Poststempel 1982

Een enkele maal komt onder de naam Woudenberg een ander wapen voor, namelijk in goud 3 adelaars van keel. Dit laatste wapen is waarschijnlijk afkomstig van het andere kasteel in de gemeente en het wapen van Willem van Colverschoten of de familie van Wolfswinkel.

The arms with the three roosters is taken from the arms of the Groenewoude castle and estate near the village. The arms are already mentioned in the Roll of Arms of Gelre, dating from around 1400 (see image).

Besides the arms with the roosters, sometimes other arms have been used for the village. These arms show three eagles and are probably derived from the other castle in the village, Colverschoten. They may also be derived from the Wolfswinkel family who lived in the castle. The present arms were granted in 1818 and the crown was added in 1953.


Literatuur: Gelre, 1414; Informatie gemeente Woudenberg


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,085
  • Waarvan afbeeldingen: 14,511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site