Zorgvlied

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

ZORGVLIED

Provincie  : Drenthe
Gemeente : Westerveld

Het volgende dorpswapen is beschreven :

Wapen van Zorgvlied/Coat of arms (crest) of Zorgvlied

Oorsprong/verklaring

Het wapen vertoont een tabaksplant en twee kruisjes uit het wapen van de familie Verwer. De achtergrond van het wapen is nauw verweven met de geschiedenis van het dorp :
Wateren was in 1797 een klein landbouwdorpje van slechts 48 inwoners, dat in tachtig jaar langzamerhand uitgroeide tot 66 personen. Zorgvlied bestond aanvankelijk nog niet. Er lag in 1797 nog heide. Pas in 1818 richtte de Maatschappij van Weldadigheid hier een landbouwschool op, In de voorloper van het witte pand naast de katholieke kerk. waarin zich nu ouderenwoningen bevinden. De Maatschappij van Weldadigheid leidde hierin haar kader op, dat armen uit de steden In de 'Kolonien van Weldadigheid' moest omscholen tot kleine boeren. Behalve de schoolleiding en de scholieren woonden aanvankelijk maar weinig mensen in het latere Zorgvlied. Ook was er nog geen kerk. . De school hoorde kerkelijk onder Frederiksoord, waar de directie van de Maatschappij van Weldadigheid zetelde.

In 1859 werd de school opgeheven en het grondgebied verkocht. In 1879 kwam het in handen van Lodewijk Guillaume Verwer. Hij ontgon het land en verbouwde er cichorei. uit Brabant liet hij tabaksplanters met kinderrijke gezinnen overkomen. Aan de weg naar Elsloo richtte hij een tabaksfabriekje in en in elsloo zelf verscheen in 1887 op Verwers initiatief één der eerste stoomzuiivelfebrieken. Uit Friesland trok Verwer, die katholiek was, verspreid wonende katholieken aan en bood ze een stuk land op het landgoed aan. De Friese boeren braken voormalige onderkomens af om er nieuwe boerderijen in Zcrgvlied en Wateren van te bouwen.

In 1884 werd de parochie zorgvlied gesticht. Aanvankelijk kerkten de gelovigen in de hulskapel van de villa 'Huize Zorgvlied" of "Castra Vetera" die Verwer voor zichzelf had laten bouwen. In juli 1887 kocht het katholieke kerkbestuur onder leiding van pastoor Van Haagen voor f 500,- van de familie Verwer de grond waarop zich thans het kerkhof en de voormalige pastorie bevinden. In 1919 schonken de Verwers 'Het Witte Huis' aan de parochie en werd dat de pastorie .

In 1910 overleed Verwer. Hij liet een landgoed van 250 hectare na met drie villa's, diverse, boerderijen en huizen erop, weide en bouwlanden en 'groote wandelbosschen,..Alles zeer wildrijk. Dankzij Verwer was Zorgvlied een heel dorp geworden.


Literatuur: Informatie verkregen via Maurice Go, Zorgvlied.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse heraldiek
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)  • Totaal aantal pagina's: 17,521
  • Waarvan afbeeldingen: 14,943

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site